LYCEE PRIVE H.R.DANIEL

Nisokatra tamin'ny taom-pianarana 1999-2000 izy araka ny fahazoan-dalana nomen'ny MINESEB. Ankehitriny dia misy ny kilasy faha-6 hatramin'ny famaranana. Fampianarana ankapobeny no izoran'ny sekoly, nefa manome toerana betsaka ihany koa ireo haitao : Fitantanana, TIC, Electrotechnique, ary manome toerana mendrika ny fomba sy ny teny malagasy.

ECOLE PRIVEE H.R.DANIEL

Nandray mpianatra voalohany ny taom-pianarana 2000-2001 izy, rehefa nahazo alalana avy amin'ny CISCO Antananarivo-AVARADRANO. Ny zaza ao amin'ny "Maternelle" ka hatramin'ny ankizy ao amin'ny Septième no sahanina ao.

RAFITRA MISY AZY

Fokontany : Ambohipanja
ZAP : Ankadikely
CISCO : Antananarivo-AVARADRANO
DREN : ANALAMANGA